Principii ale umanismului secular

Ce afirmă Umanismul – O declaraţie de principii

 • Credem în aplicarea raţiunii şi ştiinţei la înţelegerea universului şi la rezolvarea problemelor umane.
 • Deplângem eforturile de a denigra inteligenţa omului, de a încerca explicarea lumii în termeni de supranatural, şi de a căuta o mântuire/salvare care să vină de altundeva.
 • Credem că descoperirile ştiinţifice şi tehnologia contribuie la îmbunătăţirea vieţii omului.
 • Credem într-o societate deschisă şi pluralistică şi că democraţia este cea mai bună garanţie pentru protejarea drepturilor omului de elitele autoritare şi majorităţile represive.
 • Credem în principiul separării bisericii de stat.
 • Cultivăm arta negocierii şi compromisului ca mod de a rezolva diferendurile şi a ajunge la înţelegere reciprocă.
 • Suntem preocupaţi de asigurarea justiţiei şi corectitudinii în societate şi de eliminarea discriminării şi intoleranţei.
 • Credem în ajutarea celor defavorizaţi şi handicapaţi pentru aceştia să se poată ajuta singuri.
 • Încercăm să superăm loialităţile tribale/parohiale care ne despart, bazate pe rasă, religie,sex, naţionalitate, credinţe, clasă socială, orientare sexuală sau etnie, şi ne străduim să conlucrăm pentru binele umanităţii.
 • Dorim să protejăm şi să îmbunătăţim pământul, să-l păstrăm pentru generaţiile viitoare şi să evităm producerea de suferinţe nenecesare altor specii.
 • Credem în a ne bucura de viaţă aici şi acum şi în dezvoltarea la maxim a talentelor noastre creative.
 • Credem în cultivarea excelenţei morale.
 • Respectăm dreptul la intimitate. Oricărui adult al trebui să-i fie permis să-şi îndeplinească aspiraţiile, să-şi exprime preferinţele sexuale, să-şi exercite libertatea reproductivă, să aibă acces la îngrijiri medicale cuprinzătoare, informate şi calificate, şi să moară cu demnitate.
 • Credem în principii comune de decenţă morală: altruism, integritate, onestitate, sinceritate, promovarea adevărului, responsabilitate. Etica umană poate fi îmbunătăţită prin metode critice, raţionale. Există standarde normative pe care le descoperim şi stabilim împreună. Principiile morale sunt testate prin consecinţele lor.
 • Suntem adânc preocupaţi de educaţia morală a copiilor noştri. Dorim să încurajăm raţiunea şi compasiunea.
 • Ne implicăm în [dezvoltarea] artelor la fel de mult ca de ştiinţă.
 • Suntem cetăţeni ai universului şi suntem fascinaţi să vedem ce va mai fi descoperit în cosmos.
 • Privim cu scepticism pretenţiile netestate la cunoaştere, şi suntem deschişi la idei noi şi căutăm noi căi în gândirea noastră.
 • Afirmăm umanismul ca o alternativă realistă la teologiile disperării şi ideologiile violente ca sursă de bogate semnificaţii personale şi reală satisfacţie în ajutorul dat altora.
 • Credem în optimism mai degrabă decât în pesimism, în speranţă mai degrabă decât în disperare, în învăţare mai degrabă decât în dogmă, în adevăr în locul ignoraţei, în bucurie în locul vinei sau păcatului, în toleranţă în locul temei, în iubire în loc de ură, în compasiune mai degrabă decât înegoism, în frumos în locul urâtului, şi în raţiune în locul credinţei oarbe şi iraţionalităţii.
 • Credem în deplina realizare a tot ce putem face mai bine şi mai nobil ca fiinţe umane.